GeoTurismPractic - Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN - INVESTESTE IN OAMENI
FII Geo-Practic PENTRU CARIERA TA IN TURISM!

Beneficii proiect

Proiectul raspunde nevoilor grupului tinta astfel: asigura o formare profesionala de calitate realizata prin stagii de practica coordonate de tutori profesionisti, dezvolta competentele antreprenoriale si de conducere ale unei afaceri, asigura consolidarea cunostintelor teoretice dobandite prin curriculla disciplinelor studiate în timpul facultatii, cresterea cunostintelor in ceea ce priveste oportunitatile de afaceri in turism si dezvoltarea de abilitati manageriale si antreprenoriale. Valoarea adaugata a proiectului rezida in faptul ca acesta:

  1. Asigura dobandirea de abilitati practice pentru specializarea urmata;
  2. Asigura o abordare unitara si integrata a formarii profesionale a studentilor;
  3. Creste numarul orelor de formare profesionala continua a grupului tinta cu 90 ore/student;
  4. Favorizeaza transferul de bune practici si modele de succes intre tutori si studenti;
  5. Asigura elaborarea, tiparirea si publicarea online a caietelor de practica pentru 5 meserii: ghid de turism, agent de turism, manager in activitatea de turism, administrator pensiune turistica, director de agenție de turism, touroperatoare/detailistă /filială /sucursală,
  6. Asigura elaborarea unui ghid de cariera "Pasi pentru o cariera de succes" și a unui ghid antreprenorial "Tineri antreprenori in turism", adaptate nevoilor absolventilor de geografie;
  7. Ofera un minim de experienta practica utila oricarui absolvent la inceput de cariera;
  8. Permite abordarea practica a initierii si dezvoltarii unei afaceri prin implicarea in proiect a unei firme de consultanta in afaceri;
  9. Contribuie la imbunatirea sustenabila a situatiei grupului tinta prin dobandirea de noi competente specifice.

Stagii de practica

Stagiul de practica va avea 90 de ore/participant din care 6 ore sunt afectate pentru prezentarea cerintelor si parcurgerea Caietului de practica elaborat in acest sens, 6 ore sunt afectate pentru evaluare, iar 78 ore vor fi de practica efectiva sub indrumarea specialistilor in domeniul turismului. La stagiul de practica vor participa minim 100 de persoane in cei 2 ani de implementare: minim 80 participanti se vor deplasa in zone turistice pentru a desfasura practica de specialitate si minim 20 participanti vor desfasura practica in regiunea Bucuresti-Ilfov la agenti economici care-si desfasoara activitatile in domeniul turistic. La finalizarea implementarii proiectului se vor acorda 24 subventii pentru finantarea stagiului de practica pentru cei mai performanti participanti la activitatile proiectului.

Consiliere profesionala

Se va infiinta un Centru de Orientare in Cariera si Consiliere Profesionala in care se vor derula, în mod permanent, conform unui program stabilit, activitati de consiliere pentru minim 100 de participanti, inclusiv pentru cei care au derulat stagiul de practica in vederea accesului rapid ca persoane active pe piata muncii. Toti participantii consiliati vor primi ghidul "Pasi pentru o cariera de succes".

Formare antreprenoriala

Pe parcursul celor 2 ani de implementare ai proiectului, se vor organiza 8 workshopuri pentru minim 200 de participanti. Instruirea se face intensiv si interactiv pe parcursul a 32 ore la care se adauga consultanta si asistenta pentru intocmirea planurilor de afaceri si o sesiune de evaluare a planurilor de afaceri. La finalizarea implementarii proiectului in cadrul competitiei "Cel mai bun plan de afaceri" se vor acorda 16 premii. Toti participantii la workshop-ul aplicativ vor primi suportul de curs "Tineri antreprenori in turism".

In implementarea proiectului vor fi utilizate metodele și instrumentele unui Project Cycle Management: managementul calității, managementul zilnic, managementul resurselor umane, managementul timpului, managementul financiar, managementul comunicațiilor, managementul conflictelor, managementul riscurilor, managementul integrator al proiectului, analiza SWOT, analiza de impact etc.

Informatii Achizitii

LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE CONSUMABILE - 07.02.2013
Anunt de atribuire a contractului de achizitie Servicii de formare profesionala - 17 octombrie 2012
Anunt de atribuire a contractului de achizitie Servicii hoteliere - 15 octombrie 2012
LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA (CURSURI FORMATOR PENTRU TUTORI) - 08.10.2012
LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE - 04.10.2012
LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE AGENTII DE TURISM SI SERVICII CONEXE - 19 septembrie 2012
Anunt de atribuire a contractului de achizitie Ghid "Tineri antreprenori in turism" - 07 septembrie 2012
LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE GHID TINERI ANTREPRENORI IN TURISM - 23 august 2012
Anunt de atribuire a contractului de achizitie servicii de tiparire si livrare Caiete de practica - 8 august 2012
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SERVICII DE AGENTII DE TURISM SI SERVICII CONEXE - 06.08.2012
Anunt de atribuire a contractului de achizitie multifunctional alb-negru - 6 august 2012
LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE CAIETE DE PRACTICA - 27 iulie 2012
Anunt de participare Achizitie multifunctionala alb-negru - 17 iulie 2012
Comunicare anulare procedura Achizitie echipamente IT - 21 mai 2012
Anunt lansare procedura achizitie echipamente IT_81724 - 30 aprilie 2012
Anunt atribuire Contract Achizitie Servicii de tiparire - 18 aprilie 2012
Comunicat Anulare Procedura Achizitie Imprimant - 18 aprilie 2012
Anuntul de lansare al procedurii pentru Achizitia unei Imprimante laser - 3 aprilie 2012
Anuntul de lansare al procedurii Servicii de tiparire - 29 martie 2012
Comunicare anulare procedura Achizitie Servicii de publicitate - 19 martie 2012
Anunt atribuire contract Auditare Financiara - 7 martie 2012
Anunt atribuire contract Produse informative si de promovare - 5 martie 2012
Anunt atribuire contract Servicii de contabilitate - 1 martie 2012
Anunt servicii CATERING - 9 martie 2012
Anunt servicii de publicitate in presa scrisa - 9 martie 2012
ANUNT ACHIZITIE AUDIT FINANCIAR - 27 februarie 2012
ANUNT ACHIZITIE MATERIALE PUBLICITARE - 23 februarie 2012
ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL) - 20 februarie 2012


DOSARE ACHIZITII